Rekisteriseloste

  1. Rekisterinpitäjä

Rebozo / Suvi Vainio y-tunnus: 2633689-9

045-6147884

Mannerheiminkatu 30, 06100 PORVOO

2. Rekisteriasiat

Rebozo vastaa viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Vello-nettiajanvarauspalveluun syötetyistä tiedoista muodostuva asiakastietorekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen, sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely ja rekisterinpitäjän mainonnan kohdentaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:

Nimi

Sähköpostiosoite

Syntymäaika

Puhelinnumero

Työpaikka, titteli/organisaatio, asema

Osoitetiedot

Ajanvaraustiedot

Laskutus/maksutiedot asiakkaalle tuotetuista palveluista

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisteripitäjän Vello-nettiajanvarauspalvelun yhteydenottolomakkeeseen syötetyistä tiedoista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoiminnan niin edellyttäessä ja tarvittaessa rekisterin tekniselle ylläpitäjälle palvelun toiminnan varmistamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rebozolla ei ole tietojen siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9.  Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Asiakkaalla on mahdollista pyytää hänestä tallennettu tieto nähtäväksi. Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.  Vello-nettiajanvarauspalvelun kaikki liikenne käsitellään salattuna. Vello on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran rekisteröimä asiakas- ja potilastiedon tietojärjestelmä. Asiakkaalla on mahdollisuus pyytää hänestä  tallennettu tieto itselleen nähtäväksi. Jäljennös toimitetaan kuukauden sisällä asiakkaan pyynnöstä.